Náš tým

JUDr. Václav MLNÁŘÍK, Ph.D.

Jsem advokátem zapsaným v České advokátní komoře. Při výkonu advokacie se zaměřuji na oblast soudního řízení, obchodního práva, právních vztahů k nemovitostem a na insolvenční právo. Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce.

Po dokončení studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2001 jsem studoval právo rovněž na univerzitách v Turku ve Finsku a v Limericku v Irsku. V roce 2004 jsem získal titul "JUDr." a v roce 2008 titul "Ph.D." V roce 2012 jsem dále složil rozdílové zkoušky insolvenčního správce.

Poskytoval jsem právní poradenství při řadě obchodních transakcí a mám zkušenosti s prováděním právních auditů a akvizicemi přeshraničního charakteru. Úspěšně jsem zastupoval klienta v  řízení vedeném v anglickém jazyce před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky o realizaci výstavby developerského projektu v hodnotě 2 miliardy korun.

JUDr. Václav MLNÁŘÍK, Ph.D.

Mgr. Renáta MLNÁŘÍKOVÁ

Jsem advokátkou zapsanou v České advokátní komoře. Při výkonu advokacie se zaměřuji na oblast soudního řízení, zejména na vymáhání pohledávek a na oblast obchodního práva a práva cenných papírů. Právní služby poskytuji v českém, anglickém a italském jazyce.

V advokacii pracuji od dokončení studia na právnické fakultě v roce 2001. V současné době úspěšně zastupuji své klienty v soudních řízení zaměřených zejména na oblast vymáhání pohledávek a poskytuji další právní poradenství zejména v oblasti obchodního práva a práva cenných papírů.

Mgr. Renáta MLNÁŘÍKOVÁ

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v koordinaci se spolupracujícími advokáty a pomocným personálem.