Advokátní kancelář Mlnářík - Mlnáříková

Advokátní kancelář JUDr. Václava Mlnáříka, Ph.D. a Mgr. Renáty Mlnáříkové poskytuje komplexní právní poradenství se zaměřením na právo obchodní, právo nemovitostní, právo insolvenční a řešení soudních sporů včetně vymáhání pohledávek. Významnou část agendy kanceláře dále představuje vymáhání pohledávek klientů.

Advokátní kancelář vznikla v roce 2006.

Právní služby jsou poskytovány v českém, anglickém a italském jazyce.

Advokátní kancelář spolupracuje s dalšími advokáty, soudními exekutory, daňovými poradci, notáři a znalci, a je tedy schopna poskytnout klientům efektivní právní poradenství.